donderdag 25 juli 2024
  • Links

Koopwoning verhuren

Een koopwoning verhuren is voor veel huizenbezitters dé oplossing voor hun (nog) niet verkochte huis. Welke voorbereidingen treft u, als u besluit tot koopwoning verhuren?

Een koopwoning verhuren: het stappenplan
Voordat u kunt gaan zoeken naar huurders, zijn er enkele verplichtingen waaraan u moet voldoen.

  • Met behulp van het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” vraagt u een vergunning aan bij uw gemeente. Dit kan tot zes weken in beslag nemen en de kosten bedragen tussen de nul en een paar honderd euro (afhankelijk van de gemeente).
  • U vraagt toestemming aan uw bank of hypotheekverstrekker. Zij kunnen de inkomsten uit de verhuur gebruiken om de hypotheek af te lossen. Ook kunnen ze een renteverhoging voorstellen.
  • U stelt een contract op. In dit contract vermeldt u de tijdelijke verhuur op grond van de leegstandwet, beschrijft u de vergunning en de vergunningstermijn en geeft u aan wat de huurprijs is. 

Een koopwoning verhuren: komt u in aanmerking?
Let op: niet elk huis voldoet aan de voorwaarden van verhuren op grond van de leegstandswet. Zo is het van belang of het huis eerder verhuurd geweest is. Als dat zo is, mag dat niet meer dan drie jaar binnen de afgelopen tien jaar zijn. Ook moet het huis in kwestie de afgelopen twaalf maanden bewoond geweest zijn (bij een nieuwbouwwoning geldt dit niet). Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u meteen een vergunning aanvragen voor de komende vijf jaar. Bent u in het bezit van een voor verhuur bestemde sloop- of renovatiewoning, dan is dat zelfs zeven jaar. 

Koopwoning verhuren: en nu?
Bij uw koopwoning verhuren komt nog meer kijken. Allereerst besluit u in welke staat u uw koopwoning wilt verhuren (gemeubileerd of ongemeubileerd?) en wie het huis gaat onderhouden. Vervolgens kunt u op zoek gaan naar huurders. Ook dient u te denken aan de fiscale kant van verhuren: breng de inkomsten uit de verhuur bij de Belastingdienst onder in box 3 in plaats van in box 1.

Klik hier om informatie aan te vragen

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left