woensdag 29 mei 2024
  • Aandachtspunten

Jurisprudentie

De Leegstandswet bestaat al sinds 1981, maar is in juli 2013 behoorlijk gewijzigd: de eisen en voorwaarden zijn soepeler geworden. Meer weten over de jurisprudentie rondom de Leegstandswet en andere aandachtspunten?

Aandachtspunten: wat staat er precies in de Leegstandswet?
De Leegstandswet geldt voor leegstaande woningen en andere gebouwen. In de wet zijn algemene bepalingen opgenomen, maar ook informatie over de leegstandverordening, de leegstandmelding, de voordracht gebruiker, bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen, de handhaving en de overgangs- en slotbepalingen. In de wet staat bijvoorbeeld vastgelegd wie er toestemming moet geven, hoe hoog de boete bij overtreding is en aan welke eisen de woning of het gebouw moet voldoen.

Jurisprudentie rondom de Leegstandswet
In de Leegstandswet zijn de voorwaarden en eisen duidelijk vastgesteld. Toch zijn er tussen verhuurders en huurders regelmatig onduidelijkheden waardoor er uitspraak moet worden gedaan door een rechter. Soms is een huurder van mening dat een tussentijdse huuropzegging (die in de Leegstandswet toegestaan is) niet voldoet aan de maatstaven van billijkheid en redelijkheid. Daaraan moet een opzegging, ook al geniet de huurder geen huurbescherming, toch voldoen. Ook bij andere problemen kan de inmenging van een rechter nodig zijn, bijvoorbeeld als de huurders de woning niet willen verlaten, als de huurder van mening is dat de verhuurder een te hoge huurprijs vraagt of als huurders niet correct met de woning omgaan. 

Aandachtspunten: hoe voorkomt u juridische problemen?
Jurisprudentie rondom de Leegstandswet is vooral het gevolg van een communicatieproblemen of een onduidelijk contract. Daarom is het heel belangrijk om huurders ervan te doordringen dat de huur tijdelijk is. Informeer de huurder(s) ook tijdig als u de woning verkocht hebt. Tot slot is het belangrijk om uw contract zeer zorgvuldig op te stellen. Als u voorwaarden, verwachtingen en eisen precies formuleert, wordt de kans op juridisch ingrijpen verkleind. Een verhuurspecialist kan u hierin natuurlijk begeleiden.

Klik hier om informatie aan te vragen.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left