zaterdag 15 juni 2024
  • Huurcontract

Huurcontract

Een huurcontract opstellen? Na het vragen van toestemming aan uw bank of hypotheekverstrekker en het aanvragen van een vergunning bij de gemeente, hebt u een deugdelijk huurcontract nodig. Hoe kunt u dat aanpakken?

Een huurcontract voor leegstandswetverhuur
Een huurcontract voor het tijdelijk verhuren van uw koopwoning onder de Leegstandswet verschilt van een reguliere huurovereenkomst voor tijdelijke verhuur. In een regulier huurcontract is de maximale huurprijs afhankelijk van het puntenstelsel, terwijl u de huurprijs van leegstandswetverhuur zelf mag vaststellen. Een regulier huurcontract kunt u als verhuurder niet zomaar beëindigen, maar een contract voor verhuur onder de Leegstandswet wél. Toch moet u aan enkele eisen voldoen.

Regels bij het opstellen van een huurcontract (Leegstandswet)
Een huurcontract voor het tijdelijk verhuren van een koopwoning moet voor ten minste zes maanden gelden. Let op: als uw vergunning (die u aangevraagd hebt bij de gemeente) eindigt, stopt ook de huurovereenkomst. Denk er in dat geval aan om opnieuw een vergunning aan te vragen. In de huurovereenkomst geeft u aan dat het gaat om verhuur op basis van de Leegstandswet. Dat is heel belangrijk, omdat u anders toch nog moet voldoen aan de reguliere huurdersrechten (en de huurders de woning dus niet hoeven te verlaten bij beëindiging van het contract). Ook geeft u aan dat u een vergunning hebt aangevraagd en voor welke termijn deze vergunning geldig is.

Huurcontract: advies en hulp
Het opstellen van een huurcontract is iets dat met de nodige aandacht opgesteld moet worden. U wilt later niet tegen juridische kwesties aanlopen waarop u niet gerekend had. Het kan daarom handig zijn om een verhuurspecialist te consulteren. Hij of zij kan u zeker verder helpen bij het goed opstellen van een huurovereenkomst en zorgt ervoor dat u zorgeloos kunt verhuren.     

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left