zaterdag 15 juni 2024
  • Aanvraag vergunning

Aanvragen vergunning

Voordat u begint met het tijdelijk verhuren van uw koophuis is het aanvragen van een vergunning verplicht. Wat betekent deze vergunning voor u, hoe lang duurt het om er één aan te vragen en wat zijn de kosten?

Het aanvragen van een vergunning is ook voor u gunstig
Vaak is het aanvragen van een vergunning een noodzakelijk kwaad dat voor u misschien alleen administratieve consequenties heeft. Bij het tijdelijk verhuren van een koopwoning op basis van de Leegstandswet profiteert u zelf ook van uw vergunning. U hebt deze vergunning namelijk ook nodig om het gewone huurdersrecht te omzeilen. Bij een gewone verhuurvergunning kunt u het huurcontract niet zomaar beëindigen; bij een vergunning voor verhuur onder de Leegstandswet kan dat wel. Uw woning kan dus door het aanvragen van een vergunning (voor verhuur onder de Leegstandswet) gemakkelijker verkocht worden. 

De aanvraag van een vergunning: de praktische zaken
Voor het aanvragen van een vergunning bij de gemeente waarin de betreffende woning ligt hebt u het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” nodig. U levert dit formulier in bij uw gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders beslist over uw vergunning. Dit proces kan tot acht weken duren; vraag uw vergunning daarom tijdig aan. De kosten van het aanvragen van een vergunning variëren per gemeente. De prijs kan tussen de nul en enkele honderden euro’s liggen.

Het aanvragen van een vergunning: contractuele gevolgen
De aanvraag van een vergunning is ook van belang voor het opstellen van het huurcontract. Hierin vermeldt u dat u een vergunning hebt en voor welke termijn. De vergunning heeft ook invloed op de huurovereenkomst: als de vergunning afloopt, eindigt ook de huurovereenkomst. Sinds 1 juli 2013 wordt een vergunning voor leegstandswetverhuur voor vijf jaar ineens afgegeven. Voor sloop- en renovatiewoningen bestemd voor verhuur is de vergunningstermijn doorgaans 7 jaar.

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left