woensdag 29 mei 2024
  • Aanvraag vergunning

Vereisten vergunning

Wilt u uw koophuis tijdelijk gaan verhuren onder de Leegstandswet? Dat kan, maar denk wel aan het aanvragen van een vergunning. Wat zijn de vereisten voor zo’n vergunning?

De vereisten voor een vergunning (aanvragen vergunning)
Voordat u uw vergunning gaat aanvragen, is het verstandig om na te gaan wat de vereisten voor zo’n vergunning zijn. Het is natuurlijk zonde van de tijd als u iets over het hoofd hebt gezien en onnodig lang moet wachten op een vergunning die misschien wel niet verstrekt wordt. Niet iedereen kan een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet aanvragen. U kunt bijvoorbeeld wel meerdere keren een vergunning aanvragen, maar dan mag er de afgelopen vijf jaar géén vergunning voor de woning gegolden hebben. Ook mag u niet meer dan twee koopwoningen tegelijk aanbieden voor tijdelijke verhuur.

Vereisten vergunning bij de aanvraag van een vergunning
Niet alleen aan de eigenaar en de verhuur worden eisen gesteld, ook aan de woning zelf. Zo moet het huis de afgelopen 12 maanden bewoond zijn geweest en mag de woning in de afgelopen tien jaar maximaal drie jaar verhuurd geweest zijn. Voor een nieuwbouwhuis (dat nog nooit bewoond is geweest) geldt dit niet. Van tevoren dient u na te gaan hoe groot uw huis precies is en welke ruimtes u gaat verhuren. Dit geeft u aan in de vergunningsaanvraag. 

Vereisten vergunning: dit vult u in bij het aanvragen van de vergunning
Het formulier dat u nodig heeft heet “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte”. U vult uw persoonlijke gegevens in, gegevens over de woonruimte, de huurders, de (kale) huurprijs en de reden van de aanvraag. Het formulier levert u in bij de gemeente waarin de woning staat. Binnen acht weken hoort u of u voldoet aan de vereisten voor een vergunning.

Klik hier voor meer informatie.

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (4 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left