donderdag 25 juli 2024
 • Einde aan de dubbele lasten

  Einde aan de dubbele lasten, verhuur uw woning zonder risico

 • Leegstand is achteruitgang

  Leegstand is achteruitgang

 • Informatie op een rijtje

  We hebben de informatie voor u op een rij gezet
  - fiscale consequenties
  - huurbescherming
  - huurprijs vaststellen

Leegstandswet verhuur, koopwoning tijdelijk verhuren

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) om de Leegstandwet te verruimen, zodat langere tijdelijke verhuur van leegstaande kantoren en sloop- of renovatiewoningen mogelijk is. Daarnaast biedt de wijziging huiseigenaren met te koop staande woningen meer lucht, doordat de maximale huurprijs komt te vervallen. Verwacht wordt dat de verruiming per 1 juli 2013 in werking treedt.

 

Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers?
De maximale vergunningsduur voor tijdelijk verhuur van woonruimte in leegstaande kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen gaat van 5 naar 10 jaar. De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop- en renovatiewoningen van 5 naar 7 jaar. Een periode van leegstand - voorafgaand aan het moment van verhuur, verkoop, sloopt of herontwikkeling – kan nu dus nog langer
maatschappelijk of financieel-economisch rendabel ingevuld worden.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left