maandag 20 maart 2023
  • Aanvraag vergunning

Leegstandswet gemeente Leiden

Verhuren op basis van de Leegstandswet gemeente Leiden: ook in deze Zuid-Hollandse plaats is het mogelijk om een koophuis tijdelijk te verhuren. Vraag wel eerst een vergunning aan bij de gemeente.

Vergunning aanvragen Leiden: waarom?
Het aanvragen van een vergunning is bij het tijdelijk verhuren van een woning niet alleen voor administratieve doeleinden belangrijk. Het aanvragen van de vergunning en de vermelding hiervan in het huurcontract zorgen er ook voor dat de verhuurder gevrijwaard wordt van huurbescherming.  Dat betekent dat een huurovereenkomst Leegstandswet Leiden elk moment opgezegd kan worden; iets dat in de reguliere verhuur niet mogelijk is. Mochten er zich kopers voor uw woning aandienen, dan kunt u de woning binnen enkele maanden opleveren. U heeft bij verhuur onder Leegstandswet een opzegtermijn van drie maanden, waarna de huurders de woning moeten verlaten.

Om de huurdersbescherming te omzeilen, moet u het formulier voor het aanvragen van de vergunning correct invullen. Ook in het contract dient expliciet vermeld te worden dat het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet. Anders loopt u het risico dat huurders alsnog aanspraak maken op het reguliere huurdersrecht.

Een leegstandswetvergunning Leiden aanvragen
De kosten vergunning Leiden bedragen € 47,33. U vraagt een vergunning aan dor het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” in te vullen. Dat stuurt u op of brengt u langs aan de Langegracht 72. Als iemand anders (bijvoorbeeld een makelaar) dat voor u doet, vergeet dan niet om een machtiging af te geven. Binnen drie weken hoort u of u een vergunning toegewezen krijgt. Dat hangt af van de duur van bewoning, of er eerder vergunningen aangevraagd zijn en of er niemand op het adres ingeschreven staat.

Het invullen van het formulier om de vergunning aan te vragen is klus die nauwkeurig uitgevoerd moet worden, net als het opstellen van een contract. U kunt via deze link een makelaar kosteloos om advies vragen. Zo kunt u zorgeloos en veilig verhuren!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left