maandag 20 maart 2023
  • Aanvraag vergunning

Leegstandswet gemeente Utrecht

Leegstandswet gemeente Utrecht: waarom heeft u een vergunning nodig en hoe vraagt u die het best aan? Alles over verhuur onder Leegstandswet in Utrecht leest u hier.

Leegstandswet Utrecht
De gemeente Utrecht ziet talloze voordelen voor het tijdelijk verhuren van een koopwoning. Net als de regering, want de regels rondom de Leegstandswet zijn in juli 2013 versoepeld. Daardoor kunt u de dubbele hypotheeklasten en andere kosten (zoals onderhouds- en reparatiekosten) dekken. Tijdens het verhuren van de woning kunt u gewoon doorgaan met de verkoop. Voor woningzoekenden kan het tijdelijk huren van een woning een goede uitkomst zijn, bijvoorbeeld voor expats of pas gescheidenen. Het nadeel voor de huurders is dat ze geen huurbescherming genieten. Voor u als verhuurder is dat een voordeel: u kunt de huurovereenkomst daardoor altijd beëindigen als het huis verkocht wordt. Daarbij dient u wel drie maanden opzegtermijn in acht te nemen. 

Leegstandswetvergunning Utrecht
Een vergunning voor het tijdelijk verhuren onder de Leegstandswet (die u ook noemt in het huurcontract) kunt u aanvragen bij de gemeente Utrecht. U levert het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” in bij de gemeente aan de Korte Minrebroederstraat 2 of stuurt het op. De kosten vergunning Utrecht bedragen niets: een vergunning aanvragen in deze stad doet u kosteloos. Het college van burgemeester en wethouders belist binnen zes tot acht weken over uw aanvraag. Een vergunning aanvragen Utrecht is iets waar u tijdig aan moet denken. De gemeente houdt bij het toekennen van de vergunning rekening met enkele vereisten:

·       De woning moet in de gemeente Utrecht staan;

·       Het huis moet in de twaalf maanden voor leegstand bewoond zijn geweest (behalve bij nieuwbouw);

·       Uw woning moet als leegstaand geregistreerd staan bij de GBA.

Als u een vergissing maakt in het aanvragen van de vergunning, kan het voorkomen dat een huurder alsnog aanspraak wil maken op de huurbescherming. Dat is nadelig voor u, en goed te voorkomen door via deze link vrijblijvend advies te vragen aan één van de lokale makelaars!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left